Toto je archivovaná verzia stránky Best Tour 2021. Možno hľadáte aktuálnu stránku Best Tour.

This is an archived version of the Best Tour 2021 website. You may be looking for the current one instead.

Propozície Best Tour 2021

Best Tour 2021 je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo samostatne vyhodnocovaných turnajov, ktoré sa uskutočnia na golfových ihriskách GC Donnerskirchen, GC Schönfeld, Gray Bear Tále, GC Adamstal, GC Enzesfeld a Red Oak Nitra.

Kategórie

Hlavné kategórie - spoločná súťaž mužov a žien

 • Kategória A: HCP +4,0 – 15
 • Kategória B: HCP 15,1 – 26,4
 • Kategória C: HCP 26,5 – 54

Systém hry turnajov

 • Kategória A: rany netto (úprava HCP)
 • Kategória B: stableford netto (úprava HCP)
 • Kategória C: stableford netto (úprava HCP)

Podmienky účasti

Na turnajoch Best Tour 2021 sa môžu zúčastniť všetci hráči registrovaní v SKGA alebo inej národnej asociáci, ktorí uhradili green fee a štartovné.

Súťažné podmienky

 1. Hrá sa podľa pravidiel golfu R. & A. GC of St. Andrews, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska.
 2. Hrací čas je 5 hod., maximálne 5,5 hod. Po prekročení maximálneho hracieho času budú hráči penalizovaní za každých 10 min. dvomi trestnými bodmi, pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.
 3. Hráči nesmú použiť v priebehu súťažného kola žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom.

Nasadenie hráčov/hráčok

Na jednotlivé turnaje sa hráči/ hráčky nasadzujú do skupín v súlade s požiadavkami organizátorov túry a po schválení súťažným výborom.

Prihlasovanie do súťaže

Hráč/hráčka sa prihlási na turnaj samostatne a to registráciou prostredníctvom serveru skga.sk alebo mailom na adrese info@besttour.sk. Odhlásenie z turnaja je možné ces server skga.sk pokiaľ je otvorená verejná registrácia. Po uzavretí prihlasovania na skga.sk je možné odhlásenie iba prostredníctvom emailu info@besttour.sk.

V prípade ak sa hráč nedostaví na štart respektíve sa odhlási v deň konania turnaja je povinný uhradiť štartovné vo výške 20€.

Tréning

V deň turnaja je povolené trénovať len na miestach k tomu určených – driving range, chipping green, putting green.

Vyhodnotenie

Každý turnaj a každá kategória sa vyhodnocujú samostatne. V kategórii A, B a C budú vyhodnotené prvé, druhé a tretie miesto.

Podmienkou zisku vecných cien je osobná účať na vyhlasovaní výsledkov.

Pri vyhodnotení celkového poradia budú ocenení prví traja z kategórii A, B, C.

Určenie poradia v turnaji v prípade rovnakého výsledku

O lepšom umiestnení rozhoduje:

 1. lepší netto výsledok na posledných 18, 9, 6, 3, 1 jamke
 2. v prípade ďalšej rovnosti výsledku viacerých hráčov/hráčok rozhoduje o umiestnení nižší presný HCP hráča/ hráčky. V prípade, že ani uvedené kritériá nerozhodnú o víťazovi, hráči si hodia mincou.

Bodovanie (dlhodobá súťaž)

Dlhodobá súťaž Best Tour 2021 je rozdelená na dve časti: Kvalifikácia a Finále.

Počas kvalifikácie (prvých jedenásť turnajov) hráči za umiestnenie v jednotlivých turnajoch získavajú body podľa nasledujúcej tabulky

Poradie Kategória A, B, C
1. miesto 100
2. miesto 80
3. miesto 60
4. miesto 50
5. miesto 40
6. miesto 35
7. miesto 30
8. miesto 25
9. miesto 20
10. miesto 15
11. miesto 10
12. miesto 5

Na základe umiestnenia v kvalifikácii hráči získavajú pred finále body podľa nasledujúcej tabulky:

Poradie Kategória A, B, C
1. miesto 2500
2. miesto 2250
3. miesto 2000
4. miesto 1800
5. miesto 1600
6. miesto 1400
7. miesto 1200
8. miesto 1000
9. miesto 800
10. miesto 600
11. miesto 480
12. miesto 460
13. miesto 440
14. miesto 420
15. miesto 400
16. miesto 380
17. miesto 360
18. miesto 340
19. miesto 320
20. miesto 310
21. miesto 300
22. miesto 290
23. miesto 280
24. miesto 270
25. miesto 260
26. miesto 250
27. miesto 240
28. miesto 230
29. miesto 220
30. miesto 210

Hráči nastupujú do finále iba s týmito bodmi. Body získané v kvalifikácii slúžilia iba na určenie poradia v kvalifikácii a pre nasadenia hráčov do finálového turnaja.

Finále Best Tour 2021

Umiestnením na finálovom turnaji majú hráči možnosť získať body podľa nasledujúcej tabulky:

Poradie Kategória A, B, C
1. miesto 1500
2. miesto 1000
3. miesto 750
4. miesto 550
5. miesto 500
6. miesto 450
7. miesto 425
8. miesto 400
9. miesto 375
10. miesto 350
11. miesto 325
12. miesto 300
13. miesto 285
14. miesto 280
15. miesto 275
16. miesto 270
17. miesto 265
18. miesto 260
19. miesto 255
20. miesto 250
21. miesto 245
22. miesto 240
23. miesto 235
24. miesto 230
25. miesto 225
26. miesto 220
27. miesto 215
28. miesto 210
29. miesto 205
30. miesto 200

Víťazom Best Tour 2021 v jednotlivých kategóriach sa stáva hráč s najvyšším počtom bodov po finálovom turnaji. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie na finálovom turnaji.

Prestup medzi kategóriami

Ak hráč zmenou HCP prestúpi do inej kategórie, prenáša si aj všetky získané body. Prestup medzi kategóriami nastane v momente keď sa hráč v danej kategórii zúčastmí turnaja. Hráč do finálového turnaja nastupuje v kategórii A, B, C podľa aktuálneho HCP.

Kalendár turnajov

26. 05. streda Penati Golf Resort—Legend
02. 06. streda Golf Klub Borša
13. 06. nedeľa Gray Bear Tále
23. 06. streda Red Oak Nitra
10. 07. sobota Golf Club Welten
15. 07. štvrtok Sedin Golf Resort
22. 07. štvrtok Golf Club Adamstal
04. 08. streda Gray Bear Tále
25. 08. streda Penati Golf Resort—Legend
24. 09. piatok Golf Club Adamstal
02. 10. sobota Gray Bear Tále

Organizátor súťaže

 • Best Shot s.r.o.
 • Golfový klub Tále.

Súťažný výbor

 • Riaditeľ súťaže – Viera Rezníčková
 • Rozhodcovia – Viera Rezníčková, Matúš Mokrý
 • Súťažný výbor – Ľuboš Ďurinďák, Viera Rezníčková, Matúš Mokrý

Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas Best Tour 2021 písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 20 EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka.

V prípade, že protest bude mať vážnejší charakter, súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

Zmena pravidiel

Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Propozície Best Tour Challenge 2021

Best Tour Challenge 2021 je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo štyroch turnajov, ktoré sa uskutočnia na golfových ihriskách a v termínoch: 26.4. Golf Klub Hrubá Borša, 15.6. Welten Golf Club, 15.7. Sedín Golf Resort, 17.8. Red Oak Golf Club.

Kategórie

Hlavné kategórie - spoločná súťaž mužov a žien

 • Kategória A: HCP +4,0 – 15
 • Kategória B: HCP 15,1 – 26,4
 • Kategória C: HCP 26,5 – 54

Systém hry turnajov

 • Kategória A: rany netto (úprava HCP)
 • Kategória B: stableford netto (úprava HCP)
 • Kategória C: stableford netto (úprava HCP)

Podmienky účasti

Na turnajoch Best Tour Challenge 2021 sa môžu zúčastniť všetci hráči registrovaní v SKGA alebo inej národnej asociáci, ktorí uhradili green fee a štartovné.

Súťažné podmienky

 1. Hrá sa podľa pravidiel golfu R. & A. GC of St. Andrews, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska.
 2. Hrací čas je 5 hod., maximálne 5,5 hod. Po prekročení maximálneho hracieho času budú hráči penalizovaní za každých 10 min. dvomi trestnými bodmi, pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.
 3. Hráči nesmú použiť v priebehu súťažného kola žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom.

Nasadenie hráčov/hráčok

Na jednotlivé turnaje sa hráči/ hráčky nasadzujú do skupín v súlade s požiadavkami organizátorov túry a po schválení súťažným výborom.

Prihlasovanie do súťaže

Hráč/hráčka sa prihlási na turnaj samostatne a to registráciou prostredníctvom serveru skga.sk alebo mailom na adrese info@besttour.sk. Odhlásenie z turnaja je možné ces server skga.sk pokiaľ je otvorená verejná registrácia. Po uzavretí prihlasovania na skga.sk je možné odhlásenie iba prostredníctvom emailu info@besttour.sk.

V prípade ak sa hráč nedostaví na štart respektíve sa odhlási v deň konania turnaja je povinný uhradiť štartovné vo výške 20€.

Tréning

V deň turnaja je povolené trénovať len na miestach k tomu určených – driving range, chipping green, putting green.

Bodovanie a vyhodnotenie dlhodobej súťaže

Best Tour Challenge 2021 je dlhodobá súťaž. V kategórii A, B a C je vyhodnotené iba prvé miesto. Celkovým víťazom kategórie sa stane hráč, ktorý získa najviac bodov za umiestnenie v jednotlivých turnajoch podľa nasledovného hodnotenia:

  1. miesto 30 bodov
  1. miesto 20 bodov
  1. miesto 15 bodov
  1. miesto 10 bodov
  1. miesto 5 bodov

V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s nižším HCP. Ak hráči majú rovnaký presný HCP, o poradí rozhoduje lepší netto výsledok na poslednom turnaji, resp. na posledných 18, 9, 6, 3, 1 jamke.

Víťazi dlhodobej súťaže v kategóriach A, B a C vyhrávajú účasť na turnaji Best Tour 2021 podľa vlastného výberu buď 25.8. Penati GR – Legend Course alebo 24.9. GC Adamstal v hodnote cca 130€, voucher na nákup od ChcemVino.sk! v hodnote 60€ a tucet loptičiek.

Prestup medzi kategóriami

Ak hráč zmenou HCP prestúpi do inej kategórie, prenáša si aj všetky získané body. Prestup medzi kategóriami nastane v momente keď sa hráč v danej kategórii zúčastmí turnaja.

Kalendár turnajov

Organizátor súťaže

 • Best Shot s.r.o.
 • Golfový klub Tále.

Súťažný výbor

 • Riaditeľ súťaže – Viera Rezníčková
 • Rozhodcovia – Viera Rezníčková, Matúš Mokrý
 • Súťažný výbor – Viera Rezníčková, Matúš Mokrý, miestny rozhodca

Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas Best Tour Challenge 2021 písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 20 EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka.

V prípade, že protest bude mať vážnejší charakter, súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

Zmena pravidiel

Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Viera Rezničková
+421 901 701 500 viera@bestshot.sk

Matúš Mokrý
+421 903 319 944 matus@bestshot.sk

Best Shot
Events, Golf & Wine bestshot.sk